Vad är på gång?

 

 

 

2019-05-05 Information våren 2019

- Kom ihåg att klippa de gräsmattor och häckar som hör till din lägenhet.

- Styrelsen har beslutat att man inte får använda motorvärmaruttagen till laddning av av elbilar eller laddhybridbilar.

- Matavfall måste slängas i de bruna kärlen. Påsar finns i soprummet på Mörtv. Tömning sker normalt varje vecka på fredagar.

- Målarfärg finns i redskapsförrådet i Mörtvägens soprum om man behöver bättra på sin fasad. Bubblorna som uppkom vid förra sommarens målning ska inte stickas hål på.

 

2019-03-31 Inför kommande föreningsstämma

Föreningsstämman kommer att äga rum i Älvsåkers församlingshem den 4 juni kl 18.30. På föreningsstämman får endast de ärenden och motioner behandlas som anslagits i dagordningen, denna bifogas med kallelsen som skickas ut 4 veckor innan stämman. Alla medlemmar har möjlighet att komma med förslag på ärenden och motioner. De ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast den 22 april.

Ps. Det finns lediga platser i styrelsen. Anmäl ditt intresse till valberedningen.

 

2019-02-07 Ny ekonomisk förvaltare samt ändring från Viasat

Byte av ekonomisk förvaltare Föreningen bytte vid årsskiftet ekonomisk förvaltare till Tre Händer AB i Varberg. Bifogat finns ett välkomstbrev från dem. Bytet beror på att den tidigare förvaltaren har bestämt sig för att dra ner på den delen av sin verksamhet. Bytet bör inte innebära några stora förändringar för oss som förening. En av de anställda på Tre Händer har även tidigare hjälpt vår förre förvaltare med bokföringen så hon är redan bekant med vår förening. För er som medlemmar innebär det dock att fakturorna från och med nästa fakturautskick kommer att ha ett annat utseende samt nya betalningsuppgifter. En nyhet är att det nu kommer att finnas möjlighet till autogiro. Information om autogiro medföljer era första fakturor. Tre Händer vill i så stor utsträckning som möjligt skicka fakturorna via e-post. Vill man inte det kommer fakturorna i brevlådan som förr. För att Tre Händer ska veta vilka som godkänner att få sin faktura på e-post, och till vilken adress de i så fall ska skicka fakturorna, behöver ni meddela oss det. Glöm inte att uppge namn och adress.

 

Viasat och Play-tjänster

Viasat som tillhandahåller TV via fiber åt oss har tyvärr ändrat på sitt abonnemang till föreningar vilket innebär att vi inte längre kommer åt Play- tjänsterna. Vill man ha Play-tjänster måste man numera köpa till ett eget abonnemang med fler kanaler och på så sätt även få tillgång till Play-tjänsterna.

 

2018-11-19 Kallelse till extra föreningsstämma

Vi behöver rösta igenom nya stadgar pga en lagändring. Extra stämma hålls därför på parkeringen vid Abborrvägen den 5 december kl 18.30. Välkomna!

 

2018-10-30 Nya kontaktvägar till styrelsen

Alla har fått en lapp i brevlådan med kontaktuppgifter till styrelsen. En nyhet är att det nu finns en fysisk brevlåda och en ny epost-adress.

 

2018-10-26 OVK genomförd

Nu är den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) genomförd i samtliga lägenheter. Lite justeringar av ventiler eller frånluftsvärmepump behövde göras men på det stora hela såg det väldigt bra ut.

 

2018-05-24 Information om målning av våra hus

 

 

 

 

2018-05-24 Karta över vår nya lekplats, som ska byggas i augusti

 

 

 

 

 

2018-05-23 Föreningsstämma

Föreningsstämman ägde rum i Älvsåkers församlingshem den 22 maj kl 18.00. Närvaron var som vanligt tyvärr låg, totalt 18 personer inklusive nya och gamla styrelsen. Det fanns fyra inkomna motioner att rösta om. Stämman röstade för att försöka påverka vägföreningen till bättre städning längs gatorna, men emot att måla om taken (däremot kommer de tvättas och impregneras när husen målas om) och emot att låta en medlem söka bygglov för att göra om förråd till ett extra rum. Slutligen röstade stämman igenom nya stadgar som behöver ändras igen pga nya krav på hur långt innan årstämma etc man ska få en kallelse. Protokoll från stämman kommer att delas ut lite längre fram. Efter stämman åt vi som vanligt smörgåstårta och samtalade om synpunkter och förbättringsförslag.

 

2018-04-05 Inför kommande föreningsstämma

Föreningsstämman kommer att äga rum i Älvsåkers församlingshem den 22 maj kl 18.00. På föreningsstämman får endast de ärenden och motioner behandlas som anslagits i dagordningen, denna bifogas med kallelsen som skickas ut 14 dagar innan stämman. Alla medlemmar har möjlighet att komma med förslag på ärenden och motioner. De ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast 20 april.

 

2018-01-03 TV via fiber

Föreningens nuvarande TV-avtal upphör vid årsskiftet. Styrelsen har under hösten tittat på olika alternativa lösningar för hur vi ska ha TV inom föreningen framöver. Alla medlemmar fick via ett informationsmail möjlighet att komma in med synpunkter på två alternativ; att endast behålla basutbudet analogt eller att skaffa TV via vårt fibernät. Utifrån de svar som kom in och styrelsens interna diskussioner har vi beslutat att gå vidare med TV via fiber från Viasat. Tjänsten är nu beställd och förhoppningsvis kommer alla medlemmar få en TV-box installerad av Viasat inom ca 3 veckor. Exakt dag meddelas per mail när vi vet det.

 

2017-05-27 Föreningsstämma

Föreningsstämman ägde rum i vårt inhyrda tält på fotbollsplanen den 27 maj kl 14.00. Närvaron var glädjande nog bättre än förra året. Det fanns fyra inkomna motioner att rösta om. Stämman röstade för att rusta upp vår lekplats och för att begära fartdämpande åtgärder från vägföreningen, men emot att begära in offerter på tv/telefoni/bredband åt medlemmarna och emot att sätta upp en studsmatta vid lekplatsen. Protokoll från stämman kommer att delas ut lite längre fram. På kvällen hade vi en mycket trevlig grannfest i tältet med rykande grill. lekande barn och mycket prat.

 

2017-04-20 Inför kommande föreningsstämma

Föreningsstämman kommer att äga rum på fotbollsplanen i vårt område den 27 maj kl 14.00. På föreningsstämman får endast de ärenden och motioner behandlas som anslagits i dagordningen, denna bifogas med kallelsen som skickas ut 14 dagar innan stämman. Alla medlemmar har möjlighet att komma med förslag på ärenden och motioner. De ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast 26 april.

 

2017-01-12 Grannsamverkan

Nu har vi startat Grannsamverkan i vårt område. Du kan bland annat se det på skyltar som satts upp. Vi är många som vill vara med och hjälpa till att behålla vårt område tryggt och fritt från inbrott. Det är vi glada för!

 

2016-10-20 Underhållsplan

Styrelsen har upphandlat en ny underhållsplan, som kommer att upprättas av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum någon gång i början på nästa år. Detta för att få en bättre bild över våra kommande behov av underhåll på våra fastigheter.

 

2016-05-31 Föreningsstämma

Föreningsstämman ägde rum i Älvsåkers församlingshem den 31 maj kl 18.00. Närvaron var tyvärr mycket låg, endast 6 medlemmar utöver styrelsen. Det fanns inga inkomna motioner att rösta om, men stämman röstade för andra året igenom våra nya stadgar, som därmed gäller från och med nu. Protokoll från stämman kommer att delas ut lite längre fram. Efter stämman åt vi som vanligt smörgåstårta och samtalade om synpunkter och förbättringsförslag.

 

2016-04-06 Inför kommande föreningsstämma

Föreningsstämman kommer att äga rum i Älvsåkers församlingshem den 31 maj kl 18.00. På föreningsstämman får endast de ärenden och motioner behandlas som anslagits i dagordningen, denna bifogas med kallelsen som skickas ut 14 dagar innan stämman. Alla medlemmar har möjlighet att komma med förslag på ärenden och motioner. De ska lämnas in skriftligen till styrelsen senast 22 april.

 

2016-01-14 Fiberinstalltionen är snart klar

Arbetet pågår just nu med att dra in fiber i alla lägenheter. Några är redan klara. Så fort själva installationen är gjord och den vita boxen (mediakonvertern) är igång kan man, om man vill, koppla in en nätverkskabel från datorn till det rödmarkerade uttaget på mediakonvertern och skriva in bredbandswebben.se i en webbläsare. Därifrån kan man välja och beställa det abonnemang som man vill ha. Uppdatering 2016-02-15: Arbetet är slutfört och alla lägenheter ska nu vara inkopplade.

 

2015-09-09 Fiber är på gång

Under hösten/vintern kommer vi installera fiber i alla lägenheter. Föreningen bekostar själva installationen. När det är klart kommer man själv få välja om och i så fall vilket abonnemang man vill ha. Mer information får ni i era brevlådor.

 

2015-04-26 Årsmöte den 26 maj 2015

Alla medlemmar har haft möjlighet att lämna in förslag på ärenden och motioner till årsstämman.

 

Förutom de vanliga punkterna om årsredovisningen kommer vi att gå igenom en motion om eventuell grannsamverkan samt titta på nya stadgar. Efter mötet sitter vi som vanligt kvar och pratar om övriga frågor (sådant som inte ska beslutas av stämman).

 

2015-04-01 Ommålning av fönster och dörrar

Våra fönster och dörrar började målas om i höstas. Målarna fortsätter de närmsta veckorna med de kvarvarande husen.

 

2015-04-01 Radonmätning

Alla mätarna har nu samlats in och skickats till ett laboratorium. Styrelsen kommer att meddela resultatet när allt är klart. Uppdatering 2015-06-20: Vi hade inga lägenheter med någon anmärkning på radon.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Brf Lerberg 1 ©

 Brf Lerberg 1